Personlig engasjement i høysete

Tekst: Birgitte Simensen Berg Faktastolpe: Drammen kemnerkontors hovedoppgaver: 1) kommunal innkreving og fordringsadministrasjon 2) skatte- og avgiftsinnbetaling, samt innfordring 3) arbeidsgiverkontroll 4) skatteoppgjør/avregning 5) skatteregnskap 6) ekspedisjon/kasse 7) skatteutvalg 8) informasjon/veiledning I 1999 vil kemnerkontoret ha en omsetning på 4,5 millioner kroner. Flagget skal heises høyere og blafre mer i vinden At kemner Tomm Oscar Les mer omPersonlig engasjement i høysete[…]