Veivalg

Tekst: Birgitte Simensen Berg Vi rusler gjennom livet. Som vi rusler på en myk skogssti, en smal, gruset landevei eller en bred, asfaltert motorvei. Ri rusler avsted, time etter time, dag etter dag, uke etter uke, år etter år. Noen ganger går veien rett fram.  Den er plan og lett å gå. Andre ganger er Les mer omVeivalg[…]