Ydmykhet og respekt i sjefsstolen – IT-sjef med kart over Drammen

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

 Hvidsten fra Holmestrand, med fornavn Arne er Drammen kommunes nye it-sjef.

– Det første jeg gjorde var å få meg et kart over Drammen for å gjøre meg kjent med byen, sier Arne og peker på bykartet på den ene kontorveggen.

– Her er vi nå, sier han og setter tomlen ned på rådhuset.

Veldig hyggelig og veldig travelt
har det vært for it-sjef Arne Hvidsten siden oppstart 1. april.

– Jeg er opptatt av å ha oversikt. Aller først ville jeg bli kjent med dem jeg jobber sammen med. Videre har jeg sett på flaskehalser i nettverket: Kontor 2000 skal fungere, antall og bruk av PC’er har økt, internett skal ut til alle og år 2000-problematikken er viktig, ramser Arne opp.

– Man må se framover og legge forholdene til rette, slik at man kan arbeide og løse eventuelle problemer. Vi – teamet – skal få til ting sammen. Det er også viktig at de som jobber føler at lederen er der og at vi kan snakke sammen, understreker Arne.

– Jeg vil spille på mine medarbeideres erfaring og fagkunnskap. Det er viktig med ydmykhet og respekt for hva folk har tenkt og fått til – dette gjør at de får respekt for meg også, mener og tror Arne Hvidsten.

Vant til å være yngst
Med sine 33 år er Arne Hvidsten en ung sjef.

– Jeg ser ikke den unge alderen som noen ulempe, sier Arne, som kan se tilbake på en variert yrkesbakgrunn: Programmerer i AS Mycron, jobbet med datasystem i Forsvaret, drift av maskinparken i Statens forurensningstilsyn, tekniker i Lantec A/S, konsulent på it-sida i Miljøverndepartementet og seksjonsleder hos Riksantikvaren.

– Jeg syns det er en fin ballast å ha vært innom flere organisasjoner, sier Arne,

– det er blant annet viktig med et stort nettverk når man er leder. Dessuten er det viktig at it-sjefen er koblet så langt opp i ledelsen som mulig. Dessuten er jeg opptatt av å lære og å lytte, og jeg spør og spør. Jeg ønsker å være en god diskusjonspartner, slik at vi i fellesskap kan komme fram til et svar, sier it-sjef Arne Hvidsten og lar fingrene spille over tastaturet.

Publisert i 1999.

Legg igjen en kommentar