Stor popularitet rundt upopulære mann – kemneren trakk fullt hus i høstmørket

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Drammen – en foregangskommune
Kemner Tomm O. Hansen og hans kolleger er visst svært populære: På den siste dagen i oktober møtte det opp over 400 personer for å få informasjon og veiledning om viktige skattespørsmål. Drammen kommune er en foregangskommune når det gjelder å gi slik informasjon til byens arbeidsgivere.

I tillegg til arbeidsgiverne satt det i den fulle salen representanter fra ulike regnskaps- og revisjonsfirmaer. Det er annen gang et slikt informasjonsmøte blir arrangert, og responsen viser at kemneren, som går for å være en av byens minst populære menn, allikevel har en stor tilhørerskare.

Svært godt oppmøte
– Grunnen til denne gode responsen er nok at de tilstedeværende ikke føler seg presset til å møte opp, tror kemner Tomm O. Hansen.

– En innbydende møteinnkallelse og et godt steds- og tidsvalg, med et kjent hotell og oppstart på formiddagen, tror jeg også var med på å trekke folk hit i dag.

Kollega Lise S. Simonsen legger til at fordi kommunen kan tilby kurset gratis naturligvis også gjorde sitt til det svært gode oppmøtet. Etter at Hansen hadde ønsket de frammøte velkommen og gitt litt generell informasjon, overtok Torfinn Hansen fra Info Tjenester i Oslo mikrofonen. Han tok for seg regelverket, hvor skatteregler for bl.a. dekning av reiseutgifter i tjenesten, telefon i arbeidsforhold, arbeidstøy med mer ble belyst. Hele sju representanter fra kemnerkontoret var til stede på informasjonsmøte for å svare på spørsmål i salen, et servicetiltak som de frammøtte satte stor pris på.

Godt faglig utbytte
Etter en slik informasjonsdag med veiledning i diverse skatteregler sitter kursdeltakerne igjen med et godt faglig utbytte, som arbeidsgivere har stort behov for.

– Vi i skattevesenet har ansvar for å drive en aktiv veiledningspolitikk og å gi informasjon til byens arbeidsgivere, slår kemner Tomm O. Hansen fast. Derfor er det store sjanser for at et slikt informasjonsmøte blir en årlig tradisjon.

– Kemneren og det offentlige setter ofte og med riktighet søkelyset på feil og mangler som arbeidsgiverne gjør, såkalte negative samfunnsopplysninger, men svært lite kommer ut av positiv informasjon, mener Hansen. Selv tok kemneren lærdom av dette og takket de frammøtte for en stor og god innsats når det gjelder betalings- og oppgaveinnlevering.

– For rundt 94 prosent av de årlige innkommende innleveringene er ok., understreket Tomm O. Hansen, og pekte på tallmateriale som viser at det årlig kommer inn 110.000 oppgaveinnleveringer, som igjen gir en innbetaling av 3.300.000.000 kroner! Etter lunsj og mer informasjon fra Info Tjenesters representant, rundet kemner Tomm O. Hansen av med en kort oppsummering, før han og hans kolleger kunne styre nok et vellykket informasjonsmøte vel i havn.

Publisert i 1997.

 

 

Legg igjen en kommentar