Beredskap år 2000 – er brannvesenet forberedt?

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Teste for å takle
– Ja, vi er i rute, forsikrer brannsjef Torgeir Andersen.

– Beredskapen mot år 2000 har vi jobbet med siden i våres. Vi er med i kommunens felles forberedelser, samt at brannvesenet har egne forberedelser. Vi har fått brev fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, og har jobbet etter disse retningslinjene i forbindelse med bortfall av strøm, vann og telekommunikasjon.

En litt forkjølet brannsjef i uniformsbukse og skjorte lener seg tilbake i stolen, setter hendene mot hverandre og smiler forsiktig, mens han ramser opp hva brannvesenet har gjort:

– Vi har gått gjennom alle biler og annet utstyr. Radioer og 110-sentralen er sjekket, samt datautstyr og håndapparater. Anlegget er testet slik at det skal takle 2000-overgangen. Vi har fått inn de nødvendige bekreftelser fra blant annet Telenor og strømleverandør. Det blir en lite tankepause – forberedelsene har vært mange:

– Vi har sendt brev til alle med brannalarmanlegg, og sjekket trygghetsalarmene opp mot leverandør. Noe av det forebyggende arbeidet vi er i ferd med å gjøre er å gå branntilsyn på utestedene i sentrumkjernen, sier Torgeir Andersen, som kanskje aller mest frykter store ansamlinger av folk på forsamlingslokaler, samt stor festivitas, ukontrollert rakettoppskyting og økt antall bygningsbranner.

Bekreftelse og beskrivelse
– Garantier er det få som gir, men vi har fått bekreftelse og beskrivelse av en landsomfattende undersøkelse som er gjort på telenettet. Vi planlegger “backup”-samband, slik at vi har et alternativ å bruke hvis sambandet bryter sammen. Vi samarbeider med nabokommunene på beredskap. Dessuten kjører vi scenarier for å ha riktig bemanning, men uansett kommer vi til å høyne beredskapen noe, sier brannsjef Torgeir Andersen, som selv skal være på vakt både julaften og nyttårsaften i år.

– Det er viktig at brannfolkene er mentalt forberedt på uforutsette ting. Men vi er en beredskapsorganisasjon, så vi er vant til å improvisere, løse oppgaver og ta ting på sparket, sier brannsjefen, som ikke ligger søvnløs og tenker på alt som kan skje nyttårsnatta.

– Vi skal snart ha en øvelse, hvor nødstrømsaggregatet skal kjøres på full belastning. Dessuten kommer vi til å ta våre forhåndsregler og sørge for ekstra bensin, diesel og vann, sier brannsjefen, som også vektlegger det positive i en slik beredskapssituasjon: – Det har vært en flott gjennomgang av utstyret her, selv om det har kostet både tid og penger. Dessuten er det positivt at kommunens ulike sektorer og bedrifter drar mot et felles mål på beredskapssida. Jo, så langt er vi godt forberedt og jeg ser fram til nyttårsaften og tar det som måtte komme – både av godt og vondt, sier brannsjef Torgeir Andersen med en litt hes røst.
—————————–

Ulykken i Bragernestunnelen – 29. juni 1999

Drammen og Lier Brann- og Feiervesen vil takke ansatte i Drammen kommune for den støtte og medfølelse som ble vist i forbindelse med brannformann Knut Johan Kjellevold og brannkonstabel Tarald Hansens tragiske bortgang.

En spesiell takk rettes fra brannfolkene i brigade D, som ble så hardt rammet.

Torgeir E. Andersen                                                           Kristian Fr. Wear

brannsjef                                                                                leder

Drammen Brandkorpsforening

 

 

Legg igjen en kommentar