Renholdssjef med svart belte

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Unni Randi Høiby har forlatt en trivelig jobb i HMS-avdelingen, hvor hun var bedriftsfysioterapeut i 8 år. En brennende lyst til å bruke arbeidsmiljøkompetansen på en annen måte har brakt henne i driftssjefstolen i renholdsavdelingen i Drammen Drift KB – som sjef for cirka 130 renholdere.

To forskjellige verdener
– Som bedriftsfysioterapeut kunne jeg gi råd og veilede i forhold til det som er ideelt innen helse, miljø og sikkerhet. Nå beveger jeg meg i virkelighetens verden, og må selv sette teoriene ut i praksis. Som driftssjef skal jeg få arbeidsmiljøet til å fungere. Renholdernes arbeidsmiljø har selvsagt opptatt meg tidligere også, sier Unni Høiby.

Hun begynte som sjef for renholderne 22. februar, og har allerede oppdaget at dette er en jobb med mange sider.

– Det har vært en positiv opplevelse å bli bedre kjent med renholderne, som er stå-på-mennesker med høy grad av yrkesstolthet. Jeg føler meg ydmyk i forhold til en dreven renholder. Mange har en betydelig kompetanse og det er stadig medarbeidere som tar fagbrev, sier Unni Høiby.

To sider av samme sak
Som driftssjef skal Unni Høiby arbeide på to plan:

1) På avdelingsnivå skal jeg bidra til et bedre arbeidsmiljø og et lavere sykefravær blant renholderne, samt den daglige driften. Vi må få en levedyktig avdeling uten å drive rovdrift på folk

2) Vi skal være konkurransedyktig, og helst bli “spesialisten” på vår ene store kunde -Drammen kommune. Jeg har tro på at det går an å få ned renholdskostnadene i betydelig grad, blant ved effektivisering, større brukermedvirkning og smussforebygging

– Viktige nøkkelpersoner i avdelingen er de tre rodelederne, som strekker seg langt: de er mye ute, fanger opp signaler og tar fatt i moppen når det kniper. Sammen må vi opparbeide en bedre kundekontakt generelt, samt å kvalitetssikre renholdstjenestene, sier en energisk Unni Høiby – Drammen Drifts nye driftssjef som opprinnelig er fra Trøndelag, men har hatt fast base i Drammen fra 15 års alderen. Når hun ikke jobber forsøker hun å holde seg i aktivitet med blant annet karate og studier i bedriftsøkonomi.

Publisert i 1999.

Legg igjen en kommentar