Kompetanseledelse – et spørsmål om å gjete kongens harer?

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Lars Ueland Kobro

Forsker Lars Ueland Kobro.

Å lede mennesker er umulig, da du bare kan lede enkeltindivider. Ikke tell hoder, men se ansikter. Lederen må støtte medarbeideren som er godt kvalifisert til å gjøre jobben. Ha åpne sjefsdører. Vi lærer av hverandres historieforteling, men vi bruker det sjelden i ledelse.

Fire eventyrlige lede(r)tråder med bakgrunn i Asbjørns og Moes eventyr om å gjete kongens harer:
– Fløyta hadde to ender: én for å samle og én for å sette fri. Den siste ble mest brukt.
– Espen brydde seg om. Han hadde empati og viste omsorg.
– Espen forholdt seg aktivt til situasjonen som den var, og handlet klokt på bakgrunn av den.
– Espen var åpen. Han samtalte fritt og delte villig med seg av sin kompetanse og sine ressurser.

Strategisk klok ledelse er å forstå situasjonen rett, og så handle. Eller ikke å handle. Hold deg mest mulig unna – slipp kunnskapsarbeideren fri! Sjefen skal ha dyp respekt for sine kunnskapsrike medarbeidere. Trygg, avslappet og glad skal lederen være midt i flokken – er du humørsyk, finn noe annet å gjøre! Ikke forveksle kunnskap og informasjon. Kunnskap gror godt i langsomme tanker. Løp og lek, bruk kunnskapen din og så tid for å samles. Ta vare på medarbeideren, det er det viktigste du har. Bygg relasjoner. Du skal peke ut retningen. Prøv og ha det artig på veien mot målet.

Her kan du lese hele foredraget til Kobro.

Legg igjen en kommentar