Likevel

rosa roser på slitt bord

Folk er urimelige, ulogiske og egosentriske.
Vær glad i dem likevel.

Hvis du gjør godt, kommer folk til å beskylde
deg for å ha egosentriske baktanker.
Gjør godt likevel.

Ærlighet og åpenhjertelighet gjør deg sårbar.
Vær ærlig og åpenhjertlig likevel.

Det gode du gjør i dag, er glemt i morgen.
Gjør godt likevel.

De største mennesker med de største tanker
kan bli skutt ned av de minste mennesker
med minimal forstand.
Tenk stort likevel.

Folk taler høystemt om de svake,
men følger de sterke.
Kjemp for de svake likevel.

Det du bruker år på å bygge opp,
kan bli revet ned på én dag.
Bygg likevel.

Gi verden det beste du har,
og du får et spark i baken.
Gi verden det beste du har likevel.

Helen Thiis.

Legg igjen en kommentar