Introduksjonssenter for utlendinger offisielt åpnet

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Sola skinner både ute og inne denne tirsdagen i juni. De frammøtte ønskes velkommen av introduksjonssenterets leder Elisabeth Holen.

– Nå er vi samlet under et tak, og er blitt mer slagkraftige og mer enhetlige.

Elisabeth Holen understreker i sin velkomsttale viktigheten av at byens nye innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn kommer tidligst mulig ut i utdanning eller arbeid for å bli en verdig borger av drammenssamfunnet. De nyankommende har både rettigheter og plikter: introduksjonsstøtte erstatter nå sosialhjelp, hvor man forplikter seg til å delta i et heldagsprogram som varer i opptil to år.

Antirasistisk sone
– Vi har ikke dratt nytte av den ressurs som de fremmedkulturelle representerer.
– Et kompetanseprogram savnes.
– Drammen må synliggjøres som en antirasistisk sone.
– Vi må bli flinkere til å forene krefter.
– Et godt norsk språk må være et felles mål.

Disse utsagnene kommer blant annet fra byens politikere og blir gjenfortalt av kommunaldirektør Kari Høyer, som får æren av å erklære senteret for åpnet.

– Drammen er én av UDIs forsøkskommuner, og skal være med i et toårig prosjekt. Dette er både læring og kvalitetssikring som vi setter stor pris på, sier Elisabeth Holen, og overlater ordet til Geir Halmrast, direktør for  Utlendingsdirektoratets region Indre Østland:

– Drammen har et stimulere fagmiljø og et synlig tjenestetilbud til brukerne, og er den viktigste kommunen i regionen. Derfor er det viktig at deres kompetanse blir spredt til andre kommuner. Halmrast har stor tro på at introduksjonsstøtte vil være et godt alternativ til sosialstøtte. – Det skal bli spennende å følge Drammen kommune og senteret videre framover. Vi skal følge dere, avslutter Geir Halmrast, som håper på et tett og godt samarbeid i årene framover. Noe også gratulanten, nabokommunen Lier som også har et introduksjonsprogram, håper på.

Takk for at du kom
Introduksjonssenterets bord og vinduskarmer er fylt med blomster, et synlig tegn – fargerikt og vakkert – på at man ønsker en blomstrende virksomhet.

For: Introduksjonssenteret vil gi den nyankommende et håndtrykk – en takk for at han eller hun kom til landet og byen vår. I tillegg til blomsterhilsnene blir det gitt en pengegave, øremerket til kvinner og deres utdannelse.

Etter den offisielle åpningen er det guiding rundt i lokalene, hvor senterets rikholdige aktivitetstilbud presenteres. Informasjon blir gitt om primærkontakt, introduksjonsstøtte, enslige mindreårige og tolketjeneste. I tillegg til data og forskjellige kurstilbud som arbeids- og aktivitetsnorsk, trafikknorsk, mat og menn og hverdagsjuss. Flyktningenebarnehagens små sjarmtroll får smilet fram hos tilskuerne med sin framførelse av “Hakkebakkeskogen”.

Så lokker liflig lukt de fleste til matsalen. Der står og sitter man som sild i tønne med spennende smaksopplevelser fra mange land. Fra tid til annen får smaksløkene seg en sterk opplevelse – noe også de andre av kroppens sanser får etter å ha bivånet introduksjonssenterets offisielle åpning.

Publisert i 2001.

Legg igjen en kommentar