Drammensbøker på markedet

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Hvorfor trenger vi flere bøker om Drammen?

Hva inneholder boka di?

Tor Adler Knudsen: “Timer i Drammen” (utsolgt!!!):

1) Det er mange sider av drammenshistoria som ikke er belyst skikkelig. Vi er hele tida under utvikling, og hver generasjon ser med nye øyne på fortida. Dessuten kommer det til stadig nye lesergrupper. Jeg er tilhenger av konkurranse og mener at jo flere bøker, dess bedre. Det er viktig at det kommer forskjellige synspunkter på ting som skjedde den gang da.

2) “Timer i Drammen” er en forenklet drammenshistorie – det er en kronologisk framstilling av utviklinga. Jeg har tatt for meg andre sider av historia som ikke er beskrevet før:  Hvordan dalen ble til, hva man kan lese ut av stedsnavn, om spesielle ord og uttrykk i byen, om originalene – skal man beskrive byens sjel kan man ikke komme utenom dem. Idrettsbyen Drammen er heller ikke tidligere framstilt, og fremdeles mangler det mye. Samferdselssektoren er også tidligere dårligere framstilt. Og til slutt industrien og dets epoker, hvor noen bedrifter går dukken, mens nye dukker opp. Drammen by har en egen evne til å suge opp arbeidskraft og sette folk i beskjeftigelse.

Per Otto Borgen: “Drømmen om Drammen”:

3) “Drømmen om Drammen” er ikke én av mange drammensbøker som man «trenger» eller ikke, det er faktisk den første bok som i konsentrert form gjengir Drammens samlede historie i ett bind (tidligere har man bare hatt en fembindsutgave på 3.500 sider), og jeg vil da tro at enhver by trenger sin egen byhistorie.

4) Å gjengi hovedpunktene i boka, blir dermed å gjengi hovedpunktene i Drammens historie: de første drammensere, Drammenselven skaper en by, Hannibal Sehested, Daniel Knoff, Drammen blir Norges residensstad, tvillingbyene Bragernes og Strømsø forenes, gruvedriften på Konnerud, borgerskapets lystgårder, skipsbygging, skipsfart, rederivirksomhet, utvikling av infrastruktur, bryggerier, brennerier, presse, industriell utvikling, branner, gatenavn, dagligliv, det kommunale selvstyre, arbeiderklassen trer fram, friluftsliv og rekreasjon, dikterbyen, kulturbyen, treforedlingsindustrien, elektrifisering, bykjendiser og -originaler, krigen, de glade etterkrigsårene, sammenslutning med Skoger, byen tilbake til folket, det hele brakt fram til høsten 2001 med “Drammen 2011”-prosjektet.

Publisert i 2002.

Legg igjen en kommentar