Klar – ferdig – gå!!!

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Drammen kommune brukte for mye penger og var blitt for sektorisert. Med sektormodellen manglet det helhetlige grepet, noe som særlig ble synliggjort i manglende samordning i gjennomføring og ressursbruk. Derfor måtte Drammen kommune omorganiseres, sier rådmann Nils Fredrik Wisløff. Han satte seg i rådmannstolen 14. august i fjor og overtok omorganiserings“ballen”, som allerede var begynt å rulle på vårparten.

At Drammen kommune skulle omorganiseres ble bestemt av politikerne. De ønsket en utgiftsreduksjon i ledelse, stab og administrasjon. Nå er det bestemt at 20 millioner kroner skal spares.

– Tidligere budsjetter har vært for ekspansive, sier rådmann Nils Fr. Wisløff.

– Dessuten var tilliten til Drammen kommune så som så: Noen folk mente at den ene hånda ikke visst hva den andre gjorde. Signalene jeg har mottatt under omorganiseringsprosessen har vært at man ønsker seg en tydelig og sterk ledelse av kommunen. Vi har fått mye støtte til hovedtankegangen om å redusere antall ledernivåer, forteller rådmannen, som liker at folk bruker fornavnet hans.

Antall lederstillinger reduseres.
– Lønnsutgiftene er gått ned, og vi sparer inn årsverk, forklarer Nils. På grunn av ansettelsesstopp er flere stillinger ikke blitt erstattet når ansatte slutter. Status per medio januar er cirka 30 årsverk og 12 millioner kroner innspart.

– Omorganiseringsprosessen har gått som forventet, og vi har fulgt framdriftsplanen, selv om vi måtte forlenge den én måned – fram til 1. februar. Vi har heller ikke hatt flere problemer enn det man må regne med. Drammen hadde et annet utgangspunkt enn både Lier kommune og Vestfold fylkeskommune, som jeg også var med på å omorganisere. Hver prosess er unik, men det er ikke unikt, sier Nils med et smil.

– Det er alltid behov for å gjøre ting bedre, fortsetter Nils, som tror at de ansatte vil merke forandringene gradvis. Ting skjer ikke over natta. – De fleste vil merke de ledige stillingene som ikke blir besatt. Man må restrukturere arbeidsoppgavene sine, slik at de viktigste oppgavene blir løst. Den aller største forandringen vil nok skje når vi får “nytt” rådhus, ved at kinoen flytter ut og nye kontorlokaler kommer på plass. Drammenserne vil også merke resultatene av kommunens omorganisering litt etter litt, tror Nils.

– Jeg venter en del negative tilbakemeldinger, sier Nils. Barnesykdommer forekommer som regel.

– Når man får “pepper” må man ta det på en konstruktiv måte. Litt av strategien er å få ansvarliggjort lederne. Jeg har heller ikke registert noen kritikk av den skriftlige informasjonen så langt i prosessen, men jeg har naturligvis merket at den som føler seg mest berørt er mest interessert. Dessuten har de med egen PC naturligvis lettere tilgang på rask informasjon enn de som ikke har. Når det gjelder muntlig informasjon har muligens ikke alle lederne vært like forbilledlige, sier Nils.

Kommunens evne og vilje til fornyelse og egenutvikling.
– Den gode leder er et “normalt” menneske: Hun kan utnytte andres kunnskaper og egenskaper slik at vi sammen når våre mål, sier Nils.

– Da jeg tiltrådte erfarte jeg at kommunens ledelse allerede, både politisk og administrativt, i et års tid hadde gjort forberedelser til en omorganisering av kommunens struktur. Mange organisasjoner velger i slike prosesser å rekruttere ny ledelse, da det blir større forandring med nye ledere. Å få inn friskt blod er som regel positivt, og blandingen av nytt og gammelt gir en større gevinst totalt sett. Men det har vært et etisk valg å beholde “gamle” ledere. Dessuten er det ansettelsesstopp. Det er også en utfordring å stole på og bygge på de kreftene vi har. Toppledelsen blir litt annerledes og vi får en annen styringskultur, forteller Nils, som selv innehar en åremålsstilling på seks år.

Jeg tror dette går bra, ja, hvis ikke hadde jeg ikke gjort det, sier Nils. – Det må også være takhøyde for at alt ikke går like bra. Sånn er livet. Også fotballaget Manchester United går på ett og annet tap, og klarer å leve med det. Jeg er fornøyd med mitt kommunelag, og har tro på laget jeg tar med meg ut på banen. Visjonen er et fint samlingspunkt, og den må vi holde fast på. Veien til resultater går gjennom åpen kommunikasjon og lagånd, sier kapteinen på kommunelaget – rådmann Nils Fredrik Wisløff.

Publisert i 2001.

Legg igjen en kommentar