Selskapelig 150-års jubilant

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn ble stiftet 31. mars 1870 for å bistå Drammen kommune, som hadde hendene fulle med gjenoppbygging av byen etter brannen i 1866.
Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavns (heretter forkortet til Forskjønnelsen) oppgave var å plante trær i gater og på åpne plasser i en by, som ønsket brede branngater med alleer.

Selskapet, som ble dannet på privat initiativ, fikk 1.650 medlemmer og senere statsminister C. A. Selmer ble valgt til formann. Han ble avløst av politimester Gamborg, som satt fra 1874‒94.

I 1930 hadde selskapet 2.300 medlemmer, og ni år senere hadde de ansvaret for 53 anlegg med 13 mann i arbeid. Helt siden 1923 har foreningen vurdert hager i byens ulike bydeler for Konsul Bull-Kiøsteruds Premiefond, som tildeler premier til de vakreste hager eller uterom i Drammen.

Byens parkvesen

Forskjønnelsen, i samarbeid med kommunen, fungerte som byens parkvesen helt til kommunen selv overtok ansvaret i 1946.

Konsul Bull-Kiøsterud opprettet i 1920 et premiefond på 20 000,- kroner, hvor rentene skulle gå til å premiere «tiltalende bebyggelse» og vakre hager. Forskjønnelsen fikk oppgaven å velge ut anleggene som skulle premieres. De siste 25-årene er det premiert mer enn 150 hageanlegg: private hager og anlegg, borettslag, sameier, nabolag, bedrifter og offentlige anlegg.

Forskjønnelsen har, i tillegg til å dele ut hagepremier, oppgaven å forvalte og dele ut avkastning fra Legatet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, hvor flere mindre legater inngår. Legatet utgjør i dag drøyt 750 000,- kroner: de siste 25-årene er det delt ut mer enn en halv million kroner. Blant annet til skulptur i Elveparken, utsiktstårnet på Risdalsåsen, belysning av Thorleif Haug-statuen, Drammens geografiske midtpunkt på Konnerud, sittebenker og rasteplasser i Hamborgstrømskogen.

Per i dag har kommunen én representant i Forskjønnelsens styre. Foreningen har cirka 100 medlemmer, både privatpersoner og bedrifter.

Tidligere arkitekt, nå engasjert pensjonist, styreleder Arne Finn Solli i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn. Ektefødt drammenser med falkeblikk på byens utvikling og på stadig jakt etter fine hageanlegg, som fortjener påskjønnelse i form av plakett, blomster og velvalgte ord.

Større område i 2020

Forskjønnelsen innlemmet Åssiden i 1951 og Skoger i 1964, da kommunene ble en del av Drammen. Nå ønskes tidligere Nedre Eiker og Svelvik velkommen, så i år ble det befaringer for å finne pene hager i hele den nye kommunen.

I forbindelse med utvidelsen har styret knyttet til seg to kontaktpersoner i henholdsvis Nedre Eiker og Svelvik, Tor Kristian Eriksen og Ivar Gaaserud Pettersen.

‒ Er opptatt av at hele styret drifter foreningen selv om jeg er formann, sier Arne Finn Solli, og forteller hvem som er dagens styremedlemmer:

 • Finn Alfred Møller: Grafisk designer
 • Kirstine Laukli: Landskapsarkitekt
 • Åse Skrøvset: Landskapsarkitekt
 • Ingeborg Dahl: Landskapsarkitekt
 • Bitte Jacobsen: Politiker
 • Marte Høibraaten (vara): Landskapsarkitekt

  Eduard Werner (revisor): Tidligere formann (1983‒2006).

Ordfører som premieutdeler

Drammens ordførere har en lang tradisjon som premieutdelere til byens borgere med vakre hager. Helt fra Turid Wickstrands tid (1987‒1995), Lise Christoffersen (1995‒2003), Tore Opdal Hansen (2003‒19) og 12. november 2020 er det Monica Myrvold Berg som får det ærefulle oppdraget.

‒ Nå gleder vi oss til at ordføreren åpner rådhusets storstue for innbyggerne som har fortjent premie for sine fine hageanlegg. Et viktig kriterium er at hagen skal ha innsyn fra offentlig vei og kan glede forbipasserende. En fin hage bak en skjermet hekk kommer ikke på premiebordet til Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, sier Arne Finn Solli, og deler hva som gir ham hageglede:

 • strutter av frodighet og hygge
 • viser flid
 • alt henger sammen fra hus og inngangsparti, til gjerde og port
 • er gjennomtenkt, en bevisst holdning og én tanke bak det hele
 • til glede for seg selv og andre
 • blir oppløftet av å se på og være der

Selv ble tidligere arkitekt med eget firma, Arne Finn Solli (71), spurt av Arne Braathen om å sitte i styret til Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn.

‒ Syns det er morsomt å være med i en forening med et slikt ærverdig navn, én av byens eldste som fremdeles eksisterer. Vi opprettholder en tradisjon, forvalter legat og premierer vakre hager, sier Solli, som synes det er givende å være styreleder i foreningen.

‒ Det er viktig at vi hanker inn folk som har hageinteresse og -glede i det videre arbeidet. Målet er blant annet å øke medlemstallet. Noe som forhåpentligvis kan skje nå som Drammen strekker seg fra Steinberg til Berger, sier Solli, som nå nyter pensjonistlivets gleder med hytteliv og turer i bynære strøk.

Han er født, oppvokst og bosatt i Drammen, og har fra tid til annen hatt leserinnlegg i byens aviser hvor han svinger både penn og pensel i diverse fanesaker som ligger hans hjerte nært.

Ett av mange gule pumpehus, tegnet av Arne Finn Solli. De viktige bygningene i vann- og avløpstjensten ligger som små og søte minnesmerker etter hans arkitektgjerning i hele Drammen.

Hva juryen faller for
I fjor var det fire vakre hager-vinnere: Arons vei 56: Trude og Tormod Nordbakk Opedal, Bekkedalsveien 15: Stein og Kerstin Maria Ødegaard, Gråbeinsletta 23: Gerda Eggereide og Sverres gate 7: Magne og Sigrun Dalen Ganz.

Og juryformann Arne Finn Solli leste følgende for de stolte premievinnerne, som satt i rådhusets storstue med kaffe og kake:

Juryen fikk 11 anlegg til vurdering, foreslått av interesserte naboer og forbipasserende. Likevel kunne vi ønske oss flere, men vi er avhengige av publikums hjelp til å finne kandidater.

Hagene er alle nøye besiktiget. Vi har som vanlig foretatt to befaringer, 6. juni og 11. september. Juryen er imponert over årets prisvinnere og det arbeidet de har lagt ned, gjennom mange sesonger – ikke bare til egen fornøyelse, men også til glede for naboer og forbipasserende.

Juryen prioriterer anlegg hvor hus og hage framstår helhetlig og harmonisk. Det er en viktig forutsetning at anlegget er godt synlig fra offentlig vei, slik at også naboer og forbipasserende kan glede seg over anleggene. Hager som ikke er tilgjengelige, men ligger gjemt bak høye hekker og gjerder, blir ikke vurderte.

Prisvinnerne i år representerer bredde og variasjon, både geografisk og historisk. Vi har vurdert kandidater fra alle bydeler, fra etablerte eiendommer hvor resultatet er oppnådd gjennom flere generasjoner til nyanlagte hager med moderne bebyggelse og plantevalg. Årets vinnere representerer en fin blanding av disse.

Én av fire nominerte med gode hagekvaliteter er Sverres gate 7 med eiere Magne og Sigrun Dalen Ganz. De mottok i 2019 pris fra Konsul Bull-Kiøsteruds premiefond.

Sjarmerende anlegg i hyggelig gatestump

Og blant de fire nominerte som får lest opp sine hagekvaliteter, velger jeg ut én av dem som ett eksempel på hvorfor Sverres gate 7 med eiere Magne og Sigrun Dalen Ganz mottok pris fra Konsul Bull-Kiøsteruds premiefond:

Danvik er en sjarmerende bydel som helt siden den ble etablert i tida etter første verdenskrig har representert et attraktivt boligområde i byen. Med sin nærhet til sentrum, skoler, idrettsanlegg og friområder har bydelen blitt populær for stadig nye generasjoner, i dag kanskje mer enn noen sinne. I et sjarmerende anlagt gatenett har bebyggelsen etterhvert strukket seg fra Marienlyst og Nybyen helt opp til skoggrensa i sør. Bebyggelsen har helt fra begynnelsen av bestått av frittliggende boliger, ofte i tre, med det karakteristiske spisse mønetaket.

I Sverresgate fant juryen et eksempel som mer enn noe representerer Danviks situasjon, tradisjon og utvikling. På en relativt liten tomt, tett inntil veien ligger huset. Et typisk danvikhus, i halvannen etasje, riktignok i mur og med mansardtak denne gangen. Huset er nyoppusset med et tilbygg i én etasje som diskret klamrer seg til husets sørlige hjørne. Mot øst ligger garasje og inngangsparti. Dette frigjør tomtas vestre del til opphold og rekreasjon. Det meste av hagen ligger nede i skråningen, på husets nordside, godt skjermet for familien og rikelig med kveldssol. Langs husets sørside vokser slyngplanter og busker og gir bebyggelsen en fin helhet. Et lite veksthus er plassert på husets vestlige hjørne og utgjør med sin diskret fargesetting en fin liten detalj i overgangen mellom hus og hage. Mot veien er eiendommen avgrenset med en lav beplantning med blomster i mange farger. Et sjarmerende anlegg i en hyggelig gatestump i ett av byens mest attraktive boligområder.

Da gjenstår det bare å skrive: Gratulerer så mye med 150-års dagen, Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn!

Gruppebilde med 2019-vinnerne Trude og Tormod Nordbakk Opedal, Stein og Kerstin Maria Ødegaard, Gerda Eggereide og Magne og Sigrun Dalen Ganz sammen med styreleder Arne Finn Solli, kommende ordfører Monica Myrvold Berg og ordfører Tore Opdal Hansen.

Publisert i Drammensavisa, 24. mars 2021.Legg igjen en kommentar