Bra bygninger i bybildet

Som meddommer ser jeg fram til at Drammen skal få et nytt og etterlengtet tinghus, slik at lyse og romslige lokaler, hvor strenge miljøkrav innfris, vil gjøre arbeidsdagene lettere og bedre for alle på begge sider av vitneboksen.

Tinghuset kles i lys murstein som står i stil med Drammens Teaters lyse fasade.

Tinghuset kles med lys murstein, og retter man blikket mot nabobygget Drammens Teater på motsatt side av Gamle Kirkeplass, ser vi at begge bygningene fargemessig går nesten ton i ton.

Fra Bragernes til Strømsø, nærmere bestemt Sehesteds gate, hvor jeg også syns et tvillingbygg i grønt og blått er blitt et positivt innslag i bybildet. Arkitekt og byggherre ønsker at bygningskroppene i tre og med arker skal stå fint sammen med den eldre bebyggelsen.

Trehus og arker på grønt og blått nybygg i Sehesteds gate.

Vi kan være enige om å være uenige, og jeg lar bildene tale for seg.

Birgitte Simensen Berg, Drammen

Legg igjen en kommentar