Førskolelærer som undervisningsinspektør

Tekst: Birgitte Simensen Berg Undervisningsinspektør Unni Grønlie har arbeidet ved Rødskog skole siden 1987, og føler at hun kjenner skolen godt med sine 170 elever og 12 lærere. Grønlie er førskolelærerutdannet og er en av landets første undervisningsinspektører med denne bakgrunnen. Statusforskjell lærer – førskolelærer – Jeg startet med barnehageklasse på Rødskog skole i 1987, Les mer omFørskolelærer som undervisningsinspektør[…]