Ulønnet, men ikke uten belønning

Tekst: Birgitte Simensen Berg Fakta: Hva er en frivillighetssentral? – et bindeledd og en møteplass mellom det offentlige, frivillige organisasjoner, lokale sammenslutninger og enkeltmennesker – et kontaktpunkt mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta en Hva gjør en frivillighetssentral? – organisere den frivillige innsatsen – organisere tilbudene Les mer omUlønnet, men ikke uten belønning[…]