Bevegelse og glede – økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen

Tekst: Birgitte Simensen Berg Rektor Joar Størdal, Børresen ungdomsskole: Da Børresen skole fikk forespørsel fra helseavdelingen om å bli med på prosjektet høsten -96, var skolen allerede i gang med å planlegge bruk av uteområdet og utvidelse av aktivitetsplassen bak kroppsøvingsbygget. Vi så med en gang at her hadde undervisning og helse felles interesser: Hvordan Les mer omBevegelse og glede – økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen[…]