Utvikling gjennom samtale

Tekst: Birgitte Simensen Berg og Petter Jørgensen Fagforeningenes forhandlingssammenslutninger og Drammen kommune er enige om definisjon, mål, innhold og prinsipper for videre arbeid med innføring av utviklingssamtaler. – Hvorfor er vi her som kommune? Hvorfor er vi her som ansatte? Ulf Wold Larsen stiller spørsmålet og fortsetter: – Samfunnet er i utvikling og kommunene er Les mer omUtvikling gjennom samtale[…]