Arkitekter jubilerte

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Grønland Union blokker

Drammen Arkitektforening er 25 år (1988). Det ble behørig markert med festmiddag, taler, sang og dans i Frimurerlogen sist fredag, ett år på etterskudd.

Arkitektforeningen i Drammen  ble stiftet 29. februar 1962, en helt spesiell dato siden 1962  ikke var skuddår. Initiativtaker var generalsekretæren i Norske Arkitekters Landsforbund, Anton Solbraa Bay, som ble den nystartede foreningens første formann. Medlemmene kommer fra Buskerud og Nordre Vestfold.

– Stiftelsen av drammensforeningen kom forholdsvis sent, forteller arkitekt Robert Bjørka. Foreninger ellers i landet ble startet like etter krigen. I Drammen ble Drammen Arkitektlag stiftet i 1947 av byplansjef Per Pihl, slik at drammensarkitektene følte at behovet var dekket. Denne foreningen var tilsluttet Oslo Arkitektforening. I 1962 rev drammensarkitektene seg løs og dannet egen forening.

Formann i Drammen Arkitektforening i dag er Leif Helling jr., og medlemstallet er 68 fordelt på offentlig ansatte, privat ansatte og arkitekter med egen praksis. I fjor ble arkitekttittelen beskyttet, slik at bare de med høyskole eller universitetsutdannelse kan kalle seg sivilarkitekter. Herav forkortelsen MNAL, som brukes av arkitekter i landsforbundet.

Yrkesgruppens arbeidsområde spenner over et stort spekter fra byplanlegging og tegning av alle typer nybygg til ombygging og interiørarbeid.

– Vi er skapere av menneskenes fysiske omgivelser, forteller Robert Bjørka, som samtidig understreker arkitektenes forandrede posisjon i dag i forhold til for 25 år siden.

– Da var det mange som nesten ikke visste hva vidrev med. I dag har mange brukt for være tjenester.

– Vi har et enestående kollegialt samhold i forening. Det kan kanskje skyldes at drammensarkitektene har hatt nok av arbeidsoppgaver til nå. For det er først når krybben er tom at hestene biter, sier Robert Bjørka.

Legg igjen en kommentar