Lær av Danmark

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

sykkel sykkelstyrePå tur, på tur, på sykkeltur!

Vegvesenet og de kommunale myndighetene burde ta seg en tur – gjerne en sykkeltur – rundt i Danmark. De vil da se flotte sykkelveier langsmed kjørebanen. Både i byer og på landsbygda finnes det et utall av velholdte stier, hvor syklister og fotgjengere kan ferdes trygt.

Selv om sykkelen nok blir mer benyttet i vårt naboland i sør, blir det stadig flere og flere i dette landet som bruker sykkelen både til nytte og hygge. Den er blitt et fremkomstmiddel som krever sin plass i trafikkbildet. Dette, i tillegg til den økende biltrafikken, gjør at behovet for flere og flere sykkelveier øker.

Danskene legger også like stor vekt på vedlikehold av sykkelveiene som resten av kjørebanen. I dette distriktet, og sikkert mange andre steder i landet, slurves det enormt med vedlikeholdet.

Det kan virke som om når man først har opparbeidet en sykkelvei, så har myndighetene gjort sitt. Dype groper og sprekker i asfalten tvinger syklisten til å sykle sikk-sakk flere steder. Dette kan igjen føre til at syklisten velger den mer behagelige kjørebanen i stedet – og da er man like langt.

En bønn til slutt: Opparbeid flere sykkelveier og hold dem ved like!

Publisert i Drammens Tidende og Buskeruds Blad.

Legg igjen en kommentar