Ikke tillatt med æ, ø, å og store bokstaver

Tekst:  Birgitte Simensen Berg

Kommunens IT-seksjon er under stadig utvikling:  Både når det gjelder tekniske hjelpemidler og medarbeidere, hvor staben nå har økt ved at IT-personer fra sektorene er innlemmet i IT-seksjonen.  Informasjonsteknologi, populært kalt IT, er blitt et viktig og nesten uunnværlig verktøy i vårt daglige liv, både i arbeid og i fritid.

Effektivitet, nøyaktighet, tilgjengelighet og hurtighet er noen av de ønskede målsettinger dagens moderne samfunn etterstreber, og IT er blitt et virkemiddel for oppnå stadig bedre resultater.  – Den teknologiske utviklingen innen IT akselererer bare raskere og raskere, fastslår IT-sjef Magne Halvorsen, – noe som igjen medfører at kravene til teknologisk stabilitet og IT-service øker.

Internett
Vi lever i et informasjonssamfunn, og nå har vi selv muligheten til å innhente den informasjon vi trenger fra hele verden.  Internett er et verdensomspennende nett av mindre nett knyttet sammen gjennom kommunikasjonsløsninger som gjør det mulig å kommunisere med andre mennesker hvor som helst i verden – forutsatt naturligvis at de er tilknyttet internett.

Telefon og brev er blitt nesten unødvendige hjelpemidler i jakten på informasjon, for internett gjør det mulig for deg å hente fram opplysninger du trenger når du trenger det – om det er klokka 14.00 om ettermiddagen eller klikka 02.00 om natta.

– Drammen kommune startet med internett i januar -96, og av sikkerhetsmessige årsaker har internett bare vært koblet opp mot kommunens lokalnett.  IT-sjefen og hans stab planlegger nå å legge internett direkte ut på PC’ene, noe som kan bli en realitet ved årsskiftet.  Det er kommunaldirektørene og fagsjefer som avgjør hvilke målgrupper som skal få tilgang til internett.

Intranett
Intranett er internett-teknologi brukt i et bedriftsinternt nett.  Et intranett-konsept baserer seg på at all intern informasjon gjøres tilgjengelig for ansatte basert på internett-teknologi. Grunnen er at man raskt kan få tilgang på den interne informasjonen.

– Intranett i Drammen kommune inngår som en del av planleggingen med at det skal innføres et nytt saksbehandlingssystem i kommunen, sier Magne Halvorsen.

– Faktisk har Drammen kommune i dag en form for intranett, nemlig fellesarkivet i “Sofie”.  Fordelene med intranett er å man skal finne det man har bruk for av kommunal informasjon på en standardisert måte.  Ved innføring av intranett i store komplekse organisasjoner er det uhyre viktig at alle rutiner, som sikrer en total informasjonsflyt, er på plass, understreker Magne Halvorsen.

Virusjakt
Fra tid til annen virker dessverre ikke IT-teknologien slik den skal.  Jo flere brukere, desto større kan sjansen være for at et nytt problem oppstår.

– Vi kan aldri garantere oss 100% mot datavirus, fastslår Magne Halvorsen, – så en virusrisiko må vi lære og leve med.  Men man kan ta sine forhåndsregler via sikkerhetskontroller, selv om man på forhånd aldri kan vite hva slags vaksinasjon man trenger for å ta knekken på en ny virus.

– Det er vel gjerne små grupperinger innen skole- og universitetsmiljøer som “morer” seg med den slags aktiviteter, tror Halvorsen.  Og nevner forsiktig at i postsystemet kan brukeren rammes av en såkalt “mail-bombing”, som garantert er et svært overraskende og irriterende angrep.  Slike unødvendige, uventede og ødeleggende angrep på IT-teknologien må man dessverre leve med så lenge man ønsker å gi ansatte og publikum “rykende fersk” informasjon om kommunen.

– Selv om målet til enhver tid vil være å gjøre det som kan gjøres for å minske risikoen, sier Magne Halvorsen.

Elektronisk post
Drammen kommune har valgt å skille internett-bruk og post av sikkerhetsmessige og økonomiske årsaker.  Det er lagt vekt på å finne et enkelt system og et system som er integrert med det interne postsystemet slik at brukeren bare har et postsystem å forholde seg til (MS Mail).

– Dessverre har Microsoft Mail sin begrensning i antall brukere.  Derfor planlegger IT-seksjonen å installere Microsoft Exchange, slik at brukerkapasiteten og behandlingen av antall meldinger pr. døgn kan økes, forteller Magne Halvorsen.  Dessuten får man muligheten til å “rute” post til andre medarbeider ved ferie og sykdom.

– Det finest med e-post er at du får det inn når du ikke er tilstede, men man skal huske på at pr. i dag er ikke e-post et juridisk bindende dokument, sier Halvorsen, som mener at et negativt aspekt kan være at det utelukker den personlige kontakten.  Utgangspunktet for innføring av e-post er at alle ansatte i postsystemet får sin egen e-post adresse.  For eksempel får kommunearbeider Tobias Tårud Løchsen e-post adresse:  tobias.taarud-lochsen@drammen.kommune.no

Det er viktig å huske på at man bare kan bruke små bokstaver i e-post adressen, i tillegg til at bokstavene æ, ø, å ikke kan brukes.  Har du spørsmål, kan du kontakte IT-seksjonens Øystein Kristoffersen (telefon:  32-80 60 47) og Hans Jørgen Nilsen (telefon: 32-80 60 44).

For å sette brukerne ytterligere i fokus angående hjelp ved IT-problemer er det under vurdering å innføre en såkalt “HELP-desk”-funksjon.

– Målsettingen med en slik funksjon er at alle henvendelser skal settes i system og følges opp, og da forhåpentligvis til det beste for IT-brukere i Drammen kommune, sier IT-sjef Magne Halvorsen til slutt.

Publisert i 1997.

 

Legg igjen en kommentar