53 personer med datakortbevis!

Tekst: Birgitte Simensen Berg Datakortet består av sju moduler: grunnleggende IT-forståelse, bruk av datamaskin og operativsystem, tekstbehandling, regneark, database, presentasjon og tegning, og nettverkstjenester. Målgruppa er medarbeidere som vil være ressurs- og støttepersoner på brukernivå innen egen enhet. Takkeord på verseføtter Odd Olsvik fra seksjon for kompetanseutvikling fortalte at hensikten med kurset er å spre Les mer om53 personer med datakortbevis![…]

Ni damer og en knekt i datakortstokken

Tekst: Birgitte Simensen Berg Faktastolpe: 1)Datakortet er et kompetansebevis som bekrefter at innehaveren gjennom praktiske prøver har vist at hun eller han behersker PC’ens vanligste bruksområder 2)Datakortet er en del av European Computer Driving Licence. Det er gyldig langt utenfor Norges grenser som en del av ECDL-systemet 3)Datakortet er det første uavhengige kompetansebeviset som norske Les mer omNi damer og en knekt i datakortstokken[…]

Ikke tillatt med æ, ø, å og store bokstaver

Tekst:  Birgitte Simensen Berg Kommunens IT-seksjon er under stadig utvikling:  Både når det gjelder tekniske hjelpemidler og medarbeidere, hvor staben nå har økt ved at IT-personer fra sektorene er innlemmet i IT-seksjonen.  Informasjonsteknologi, populært kalt IT, er blitt et viktig og nesten uunnværlig verktøy i vårt daglige liv, både i arbeid og i fritid. Effektivitet, Les mer omIkke tillatt med æ, ø, å og store bokstaver[…]