TRAVELT, HEKTISK OG ARTIG

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Fakta

1) Datakortet er et kompetansebevis som bekrefter at innehaveren gjennom praktiske prøver har vist at hun eller han behersker PC’ens vanligste bruksområder

2) Datakortet er en del av European Computer Driving Licence. Det er gyldig langt utenfor Norges grenser som en del av ECDL-systemet

3) Datakortet er det første uavhengige kompetansebeviset som norske PC-brukere kan “kjøre opp til”. Nivået er tilpasset vanlige brukere, ikke eksperter

4)Datakortet er ikke et kurs, men en ferdighetstest. Testen kan være en fornuftig avslutning på et kurs i f.eks. tekstbehandling, regneark eller nettverkstjenester som internett og elektronisk post

Drammen kommunes omstillings- og kompetanseutviklingenhet  har utarbeidet en handlingsplan for 1997/-98, hvor videregående IT-opplæring står sentralt. Utviklingen på IT-området skjer raskt, og det stilles stadig nye krav til kompetanse både hos arbeidstakere og ledelse.

Ressurs- og støttepersoner
Målgruppen for datakortkurset er medarbeidere som vil være ressurs- og støttepersoner på brukernivå innen egen enhet. Det forutsettes også at den enkelte medarbeider bruker PC som sitt daglige arbeidsredskap.

Datakortet består av i alt sju moduler: grunnleggende IT-forståelse, bruk av datamaskin og operativsystem, tekstbehandling, regneark, database, presentasjon og tegning og nettverkstjenester.

– Det første kullet hadde eksamen i februar. I mai blir 10 nye kursdeltakere ferdige, og fra høsten av starter et nytt datakortkurs. – Når cirka 30 personer er kommet vel i havn, vil vi foreta en evaluering av prosjektet, sier Dag Harald Amundsen fra omstillings- og kompetanseutviklingsenheten.

Diplom og bløtkake
Torsdag 2. april inviterte kommunens omstillings- og kompetanseutviklingsenhet de åtte første som har fullført datakortkurset til rådhusets storstue, der det vanket bløtkake, kaffe og gode ord. Prosjektsjef Tore Justad ønsket velkommen og understreket at kommunen gjennom datakortkursene satser på å utvikle egne ressurser og deres brukerkompetanse.

– Dere som sitter her i dag ble håndplukket som ressurspersoner fra sektorene, sa Justad, og fortalte videre at Drammen er den første kommunen som har gjennomført dette kurset i Buskerud, ja, kanskje i hele landet. Han håpet videre at kursdeltakerne selv og kommunen vil få glede og nytte av kurset i årene framover. Tore Justad avsluttet med å gratulere de frammøtte med vel gjennomført kursopplegg, og overrakte hver og en deres velfortjente kursbevis – et flott diplom.

Kollegahjelpere
– Vi får en del henvendelser fra kolleger som trenger datahjelp, sa en av datakortinnehaverne, – og da må vi naturligvis ta oss tid til å hjelpe. En annen kunne ønske et kurs for viderekommende. Han ville så gjerne lære enda mer. Kursdeltakerne syntes kurset var bra og sammenfattet det i tre ord: travelt, hektisk og artig!

– Ved hjelp av datakortkurset vil vi “heise” kunnskapen hos folk som allerede har IT-kompetanse. Denne kompetansen kan de dele med sine kolleger, mente Amundsen.

– Etterhvert vil vi få et nettverk av 30 personer, som vil være en ressurs i kommunen, og som på sikt kan utgjøre en nettverksgruppe mot edb-seksjonen i forhold til opplæring, utvikling og pc-baserte støttefunksjoner, sa en optimistisk Dag Harald Amundsen til slutt.

Publisert i 1998.

Legg igjen en kommentar