MRSA-bakterien – en stille helsetsunami

Ønsker at myndigheter og politikere setter fokus på en global trussel mot folkehelsa, MRSA-bakterien, slik at vi i Norge kan ta våre forholdsregler med hensyn til kjøttimport fra utlandet. MRSA er nå utbredt over hele verden. Per nå er norsk kjøttproduksjon trygg og vi er europamestere i å bruke lite antibiotika i denne produksjonen.

Mattilsynet mener det ikke er farlig å spise importert kjøtt, bare det er gjennomstekt. Det er håndtering av rått kjøtt på kjøkkenbenken som er farlig, da alt som har vært i berøring med kjøttet bør desinfiseres eller vaskes grundig ved kokende vann. Hvem gjør det når de ikke kjenner til at kjøttet kan være fullt av farlige bakterier?  

Stille tsunami verre enn HIV og Covid-19 til sammen

Antimikrobiell resistens (AMR) er økende og utgjør en alvorlig trussel mot den globale folkehelsa. Hvis det ikke handles umiddelbart, kan AMR forårsake 10 millioner dødsfall per år innen 2050, og ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall.

For noen år siden døde 50–60 000 personer i EU på grunn av at penicillin ikke virker på denne bakterien og mange med små, ubetydelige sykdommer dør. Dette har forskere i flere land påpekt. Det samme har Folkehelseinstituttet (FHI) gjort, uten at politikere/myndigheter har reagert. Flere kaller dette en stille tsunami, da vi kan ha bakterien på og i kroppen uten at vi vet om det eller føler oss syke. På den måten sprer vi den ut til familiemedlemmer og omgangskrets uten å være klar over det.

MRSA er smittsom både direkte (ved personlig kontakt) og indirekte (når en forurenset person berører gjenstander som håndklær, leker eller andre overflater og etterlater MRSA-bakterier som kan overføres til uinfiserte personer). Noen MRSA-bakterier kan overleve i uker på overflater som dørhåndtak, håndklær, møbler og mange andre gjenstander. Selv om MRSA-bakterier kan inkluderes i sekresjonsdråper framstilt av smittede individer, er direkte kontakt den vanlige måten MRSA-bakterier overføres til andre. Inkubasjonsperioden for MRSA varierer fra cirka én til ti dager; den smittsomme perioden kan inkludere inkubasjonsperioden og tida det tar å eliminere en persons MRSA-infeksjon. Noen individer som bærer MRSA-bakterier, kan være svakt smittsom (noe som betyr at det er mulig, men langt mindre sannsynlig å overføre MRSA til andre enn personer med aktiv infeksjon) så lenge de bærer bakteriene.

Billig framfor trygg mat

I dansk svineproduksjon i 2018 er over 90 prosent av besetningene smittet. Til tross for dette får Danmark og andre land som Tyskland og Sverige lov til å eksportere svinekjøtt til hele verden, også Norge. Hvordan dette er mulig, da vi i Norge avliver dyrene, hvor MRSA oppstår for å hindre at smitten skal spre seg i befolkningen. I Norge har vi ren, trygg mat fri for smitte og så importerer vi dansk og tysk ribbe som kan føre til smitte i befolkningen. Fordi det er billig! Og heller ingen krav til kvalitet og dyrevelferd på gården kjøttet kommer fra.

Årsaken til at de resistente bakteriene har tatt overhånd i for eksempel Danmark er at de benytter antibiotika daglig for å forebygge sykdom. All smitte i svinebesetninger hittil i Norge skyldes smitte fra utenlandske arbeidere.

Innen landbruket, er vi særdeles nøye med å teste arbeidstakere som skal jobbe i landbruket. Det lages smittevernplaner for å hindre at våre kunder/bønder ble utsatt for den tragedien som en sanering av en hel besetning er. Det ansettes nå helst ikke utenlandsk arbeidskraft fordi risikoen for smitte ved stadige hjemreiser er for stor. 

Norsk landbruk, folkehelseinstituttet, forskere og helsepersonell er fortvilet over myndighetenes slappe holdning til dette økende problemet. På få år kan det være ute av kontroll hvis det ikke blir gjort noen grep med hensyn til for eksempel import av ferske matvarer fra andre land. Norsk svinekjøtt er nå fri for MRSA – hvorfor skal vi da redusere produksjonen i Norge for å importere kjøtt som garantert inneholder smitte?

Vi har en unik mulighet til å eksportere rent og smittefritt kjøtt, som for eksempel smågriser, som aldri har blitt foret med antibiotika.

Hvorfor slik unnfallenhet?

  1. Hvorfor har myndighetene i flere år «dysset ned» varsler fra forskere og leger i inn- og utland?
  2. Har matvarekjedene så stor makt at myndighetene «overser» varsler for å tekkes dem?
  3. Hva er årsaken til at regjeringen over tid tillater seg å ikke ta tak i dette helseproblemet?
  4. Har ikke myndighetene informasjonsplikt med hensyn til matvaresikkerhet? Bør ikke forbrukerne bevisstgjøres i valg av forskjellige matvarer og kosthold? Hvorfor skjer ikke dette angående importert kjøtt?

Nyttige lenker

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/dLOgz/kjemper-mot-doedelige-bakterier

https://www.nationen.no/verden/annenhver-pakke-med-dansk-svinekjott-inneholder-mrsa-bakterier/

https://vekstra.no/svin-pa-skogen/https://www.pfizer.no/…/antimikrobiell-resistens/amr-en-global-trussel-mot-folkehelsen

Skrevet av Ellen A. Svarstad

Legg igjen en kommentar