Kast ikke brua på båten

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Holmennokken og høyhusbebyggelsen på Strømsø.

Oppstrøms Bybrua skal det settes opp ei midlertidig gang- og sykkelbru i forbindelse med bygging av ny bybru. Når den nye bybrua er klar til bruk, skal gang- og sykkelbrua fjernes og «kastes». MEN kast ikke brua på båten: Hva med å gjenbruke den og flytte den nedstrøms? Vet ikke om dette lar seg gjennomføre teknisk og økonomisk, men la likevel fotfolket få drømme om bedre turmuligheter Drammenselva rundt.

Vi er mange som liker å gå brurundene: over Landfalløybrua, Øvre Sund bru, Ypsilon, Bybrua – opp Drammenselva på den ene sida og ned på den andre sida. Og slik går nå dagene. Vi unngår Holmen- og Strømsøbrua med stor biltrafikk, eksos, støy og støv.

Det kommer helt sikkert til å ta tid før ny Holmenbru – og enda flere år før ny Strømsøbru – er på plass. Når den tid kommer vil bruene forhåpentligvis få en skjermet gang- og sykkelbru.

Men før disse bruene er på plass, hva med å gjenbruke gang- og sykkelbrua som blir plassert oppstrøms og legge den pent og pyntelig ved siden av Holmenbrua? La den ene bruenden ligge på Bragernes strand og den andre på Holmennokken. Aller finest hadde det blitt hvis det også settes opp ei ny bru fra Holmennokken over til Strømsø. Over kort eller lang gang- og sykkelbru kan vi gå eller sykle trygt og støvfritt. Vi kan ta en liten eller lengre stopp på «nokken», et bad eller en rast, før vi kommer oss greit og behagelig over på den andre sida. Brua kan jo kalles Silon og være Ypsilons lillesøster. Et navnevalg også med henblikk på silobygget som ligger noen steinkast unna.

Når nytt sykehus er på plass, blir nok denne gang- og sykkelbrua ekstra attraktiv. En grei gangvei fra tog- og busstasjonen for pasienter, besøkende og sykehusansatte. Psykiatriske pasienter trenger også flere og hyggelige turveier, og med ny bruforbindelse kan de lett øke antall turmuligheter på motsatt side av Drammenselva og -fjorden.

Bruer kan også gjenbrukes – la Drammen vise vei – også denne gang.

Publisert i DT 16.02.22

Publisert i Drammensavisa 30.03.22

Legg igjen en kommentar