Gjør Drammenselva dypere

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Ekstremværet Hans (som neppe får helgenstatus St. Hans i ettertid) har herjet i områdene langs Drammensvassdraget. Drammenselva er fremdeles stor og stri, og mange husstander og bedrifter strever med flommens skadeverk, både innom- og utomhus.

Bedre føre var enn etter snar: For hva kan gjøres for å bedre flomsikkerheten neste gang et, per nå navnløst, ekstremvær vil herje med oss?

  1. Hva med å mudre Drammenselva fra Hellefossen i Hokksund til Drammensfjorden? Det er et strekke på cirka to mil. Da får vannmassene bedre plass i elveløpet. Mudringa må skje midt i elva, da naturligvis trygge elvebredder må bevares.

    Er sikker på at mudringa vil avdekke mange historiske «skatter», alt fra gamle bildekk, sykler, vaskemaskiner og gamle singelplater som min fetter skjenet ut i elva når han var lei av dem. Noe mer verdifullt og spennende fra tidligere tider kommer nok også opp i dagen. Dette blir to fluer i en smekk, da vi også får ryddet/renset opp elvebunnen.

  2. Hvorfor har man smalet elveløpene på begge sider av øya Holmen? Målet er vel å få ekstra areal til å lagre bilene, som nå hoper seg opp og går på billigsalg. Det er vel lurest at elveløpene er bredest mulig slik at Drammenselva har god plass på hver side av Holmen for å skape fin flyt, der elva renner ut i fjorden.

Jeg er kanskje på gyngende grunn med følgende forslag, men mener at det ikke alltid er best å sitte stille i båten. Iallfall ikke når flod skaper flom, og Drammenselva viser seg fra sin sterke og nådeløse side. Da trengs det handling!

Meninger i DT 11. september 2023, og i DT papiravis 12. september 2023.

Stille flyter svaner i Drammenselva utenfor Pålsøya på Åssiden.

Legg igjen en kommentar