Eldre i arbeidslivet er en stor ressurs – eller?

Tekst: Anne-Vera Lystad og Birgitte Simensen Berg Faktastolpe: 56,1 år er gjennomsnittsalderen for når ledere anser yrkesaktive som eldre. 1 av 4 ledere opplever at eldre arbeidstakere forbigås ved forfremmelser og internrekruttering. 18 prosent av lederne svarer at eldre arbeidstakere sjeldnere får være med på kurs og opplæring i arbeidstiden. 62 prosent av lederne oppgir Les mer omEldre i arbeidslivet er en stor ressurs – eller?[…]