Summing, sopp og sitrus

Tekst:  Birgitte Simensen Berg Sin yrkeshverdag har kvalitetsleder Ingjerd Kopperud i Næringsmiddeltilsynet i Drammensregionen. – Vi er en fagavdeling innen Helse- og sosialsektoren og administrativt tilknyttet Drammen kommune, men leverer likeverdige tjenester til Røyken, Lier, Hurum, Nedre Eiker og Drammen, forteller Ingjerd, og viser fram laboratoriet, hvor det blir foretatt kjemiske og bakterologiske analyser av Les mer omSumming, sopp og sitrus[…]