Inneklima på timeplanen – Tjue (grader) er best for hue!

Tekst: Birgitte Simensen Berg Fakta: Målsetting for “Sammen for et godt inneklima i barnehager og skoler”: 1) bedre inneklima og renhold gjennom medvirkning og samhandling 2) økt trivsel for alle Forskrift om “Miljørettet helsevern for barnehager og skoler” trådte i kraft 1. januar 1999. Bystyret skal følge opp denne forskriften, og har deligert forskrifthåndteringen til Les mer omInneklima på timeplanen – Tjue (grader) er best for hue![…]