Glede ved å lede

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Fra distriktslederjobb med 450 ansatte i Åssiden distrikt til HMS-sjefsstilling med seks ansatte. Møt Erik Brun-Pedersen, som begynte i ny jobb 15. mars.

Privatpersonen Erik Brun-Pedersen: 38 år. Gift, og har to barn. Trener fotballaget “Vestbygda 6 B” til den eldste sønnen. BI-student med fluefiske og båtliv som hobbyer.

Kompetanse- og ressurssenter
– Helse, miljø og sikkerhet er et omfattende begrep, som omhandler arbeid med mennesker, i tillegg til det fysiske miljøet, sier Erik Brun-Pedersen, som mener man bør vektlegge forebyggingsaspektet på alle tre områdene.

– Det er nemlig viktig å komme i forkant og ikke i etterkant, understreker Erik. Selv om han ennå ikke har sittet i sjefstolen, har han likevel noen tanker om hvilke saker han ønsker å få opp på bordet.

– Motivasjon og engasjement er viktig. Jeg ønsker å være med på å skape et engasjement i linjetjenesten, der den enkelte leder skal utvikle HMS-arbeid på sin arbeidsplass. HMS-avdelingen skal være et kompetanse- og ressurssenter, hvor vi har en servicefunksjon overfor alle ansatte og ledere i kommunen. At jeg kjenner en stor del av kommunens indre liv og tankesett er en god ballast å dra med seg inn i den nye jobben, mener Erik.

– Hovedutfordringen min blir å sette meg inn i deler av kommunens organisasjon som jeg ikke kjenner så godt. Den første tida vil jeg bruke til å bli kjent med avdelingens ansatte og deres arbeidsoppgaver. Gjennom de to siste årene har Åssiden distrikt hatt et nært samarbeid med HMS-avdelingen, så jeg har allerede noe kjennskap til avdelingens brede kompetanse, sier Erik Brun-Pedersen.

Service og nærvær
– Som leder kommer jeg til å bygge videre på det arbeidet som HMS-avdelingen har jobbet med tidligere. Kanskje det aller viktigste blir å sette fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at ledere og ansatte ønsker å fortsette sitt arbeid i kommunen i en tid med stramt arbeidsmarked. Det er viktig å både beholde og rekruttere medarbeidere, og da mener jeg det er fornuftig å fokusere på nærværsfaktorer. Jeg har ambisjoner om å komme ut og snakke med linjelederne, for å finne ut hva de forventer av HMS-avdelingen. Slik at vi kan imøtegå og utvikle vår servicefunksjon, sier HMS-sjef Erik Brun-Pedersen, som ønsker å være mer ute og inspirere i organisasjonene.

Publisert i 2000.

 

Legg igjen en kommentar