Forhistorien graves fram ved Drammen Park

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Ved Parktunet barnehage gjemmer det seg kjellerhvelv fra én av byens flotteste bygg, Mechlenburggården, som ble brannskadet og revet i 1866. I Øvre Storgate langs Drammen Park, fra gamle Park Hotell til Parktunet barnehage, pågår denne høsten gravearbeider for å lage ny gang- og sykkelvei. Samtidig skiftes gamle vannrør Les mer omForhistorien graves fram ved Drammen Park[…]

Mer liv i Drammen Park

Tekst: Birgitte Simensen Berg For å puste mer liv i byens grønne lunge forbereder bydriftsavdelingen tiltak for å gjøre Drammen Park mer attraktiv. Det planlegges å bygge om helleplassen utenfor biblioteket, og i disse planene inngår utesjakk i stor målestokk. Det er tatt kontakt med sjakkforeninger i Drammen for å skape et miljø omkring sjakkbrettet Les mer omMer liv i Drammen Park[…]