Forhistorien graves fram ved Drammen Park

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Ved Parktunet barnehage gjemmer det seg kjellerhvelv fra én av byens flotteste bygg, Mechlenburggården, som ble brannskadet og revet i 1866. I Øvre Storgate langs Drammen Park, fra gamle Park Hotell til Parktunet barnehage, pågår denne høsten gravearbeider for å lage ny gang- og sykkelvei. Samtidig skiftes gamle vannrør Les mer omForhistorien graves fram ved Drammen Park[…]

Spiralen på severdighetstoppen

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Flott utsikt i flere himmelretninger fra Spiraltoppen. Hvordan ble Spiralen til – Drammens stolthet? I cirka 50 år drev Drammen Ingeniørvesen steinbrudd bak dagens Buskerud sentralsykehus. Steinen var til byens vei- og gateutbygging. Byingeniør Eivind Olsen, senere kalt Spiralens far, fant så ut at man kunne gå inn i Les mer omSpiralen på severdighetstoppen[…]