Danseglad ungdom på ball

Tekst: Birgitte Simensen Berg Polonese: 1) betegnelse på en “dans med polsk opprinnelse”, som man går og marsjerer til 2) vanligvis stiller menn og damer mot hverandre i lange rekker – parvis 3) starter på et gitt signal med ikke alt for lange skritt og i takt med musikken 4) plikter til å gå sammen Les mer omDanseglad ungdom på ball[…]

Elevdemokrati, utopi eller virkelighet?

Tekst: Birgitte Simensen Berg  I 1998 ble det oppnevnt en tverrsektoriell arbeidsgruppe som skulle jobbe med Drammens bidrag til Kommunenes Sentralforbunds prosjekt “Demokrati, deltagelse og styring”, hvor formålet er å få kunnskap om årsakene til ungdoms lave engasjement i lokalpolitikk og annet organisasjonsliv. 3. mai var ledelse og lærere på alle grunn- og videregående skoler Les mer omElevdemokrati, utopi eller virkelighet?[…]

25-års jubilantene

Tekst: Birgitte Simensen Berg Noen hadde sommerfugler i magen, andre hadde andre ting i magen, da de troppet opp på bensinstasjonen ved rundkjøringa. Så spennende å se igjen folk som du ikke har sett på et kvart århundre, for sist du så de fleste var de alle spreke 9-klassinger med framtidsblikk. Vil jeg kjenne igjen Les mer om25-års jubilantene[…]