Enhver familie – sin hytte?

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Norge har trolig flest hytter i forhold til folketallet – i hele verden. Hytta er blitt en livsstil for 300.000 norske familier. Og hytte har nordmenn hatt i cirka 100 år, og bakgrunnen for denne hyttekulturen kan man kanskje si at setrene har vært. Hytta forbinder folk med frihet, Les mer omEnhver familie – sin hytte?[…]