Prest ser positivt på borgerlig konfirmasjon

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Helen Bjørnøy, prest, statsråd og fylkesmann. – Jeg ser positivt på ungdom som ikke velger kristen konfirmasjon. Med borgerlig konfirmasjon har de et alternativ, et forum, hvor de kan drøfte sitt livssyn med andre. Det er dessverre ofte lite rom for slik diskusjon i hjem og skole, sier Tangen-presten, Les mer omPrest ser positivt på borgerlig konfirmasjon[…]