Idéseminar på Fjell

Tekst: Birgitte Simensen Berg Onsdag 4. mars inviterte daglig leder av Fjell frivillighetssentral, Kari Jagland Berntzen, aktuelle samarbeidspartnere til idédugnad omkring funksjoner og oppgaver for den nystartede frivillighetssentralen. De inviterte var bl.a. Fjell og Galterud skole, barnehagene, helsestasjonen, Fjell bo- og servicesenter, Fjell eldresenter, Fjell kirke og menighet, bydelsutvalgene, borettslagene og innvandrerorganisasjoner. Drøyt 60 personer Les mer omIdéseminar på Fjell[…]

Frivillig arbeid – forskning – formidling

Tekst: Birgitte Simensen Berg I slutten av august deltok Frivillighetssentralen i Drammen med styre, sammensatt av representanter fra helse og sosial, undervisnings- og kultursektoren, på et nordisk seminar på Island. Seminaret – et nordisk kontaktforum for forskere og praktikere i frivillig sosialt arbeid – satte fokus på forholdet mellom forskning og praksis: – Hvordan kan Les mer omFrivillig arbeid – forskning – formidling[…]