Retorikkens irrganger i viruskrigen

Ifølge Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg, vil «alle» av oss bli smittet av omikron, koronaens én av sannsynligvis flere kommende mutanter. Hva er vitsen med å vaksinere seg og følge smittevernrådene, hvis vi likevel blir smittet? Hvorfor ordlegger hun seg slik? Det ligger helt sikker ikke vond vilje bak, men en viss, men kanskje ikke vis, Les mer omRetorikkens irrganger i viruskrigen[…]

Å lære og leve

Tekst: Birgitte Simensen Berg Fakta: 1) Hiv er forkortelse for humant immunsvikt virus 2) Viruset vil etter hvert bryte ned kroppens motstandskraft mot smittestoffer 3) Hiv-viruset smitter ved ubeskyttet samleie, overføring av besmittet blod, bruk av urene sprøyter 4) 1.700 nordmenn lever med hiv/aids i dag 5) I Buskerud er 14 døde av sykdommen 6) Les mer omÅ lære og leve[…]

Lær å leve med kreft

Tekst: Birgitte Simensen Berg  Drammen kommunes pleie- og omsorgsavdeling og Den Norske Kreftforenings Omsorgssenter i Buskerud inviterer til fagkurset “Lær å leve med kreft” fire mandager i oktober. Målgruppa er leger, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeuter og annet helsepersonell. Hensikten med kurset er blant annet at helsepersonell oppdateres innen kreftomsorg. Mandag 9. oktober var Les mer omLær å leve med kreft[…]

TRÅD trår til

Tekst: Birgitte Simensen Berg TRÅD (Tverrfaglig rådgivningsgruppe i Drammen kommune for alvorlig syke, dødende og deres pårørende) inviterer til en seminarrekke “Tett på livskunnskap og livserfaring” utover høsten 2001 og våren 2002. Målgruppa er: alle som i sitt arbeid møter barn, ungdom og voksne som er alvorlig syke, samt pårørende til en som er alvorlig Les mer omTRÅD trår til[…]

Per Fugellis resept

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og likevekt bør står på resepten, mener Per Fugelli. – Vi er medfødte feilvarer. Og det er viktig å være glad i seg selv med sin styrke og sin svakhet. Å være et ekte blandingsmenneske, sier folk som bor på Værøy Røst. Les mer omPer Fugellis resept[…]